Özel Güvenlik Görevlileri

Bu yazıda neler var?

ÖGG Silah Kullanma Yetkisi

Özel güvenlik silah kullanma yetkisi 5188 Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nda açıkça ifade edilmektedir.

Buna göre hiçbir özel güvenlik görevlisi silahını ölçüsüz, yasalara aykırı olacak şekilde ve kafasına göre kullanamaz. Silahlı özel güvenlikler silahlarını son çare olarak ve belli kurallar dahilinde kullanabilirler.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ

 • ÖGG silahını ancak görev yaptığı yerde ve görev saatleri içinde kullanabilir. Görevli bulunduğu alanların dışında silahını kullanamaz.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde yazan meşru müdafaa şartları oluştuysa silah kullanılabilir.
 • Görev yapılan yerde taarruz ya da tecavüz gibi olaylar başka türlü kontrol altına alınamıyorsa silah kullanılabilir.
 • Silah kullanımından önce sorunu kontrol altına almak için tüm imkanlar denenmeli, gerekirse havaya ateş açılmalı ve saldırgan kişinin maneviyatı kırılmaya çalışılmalıdır.
 • Suçlu kişi silahsız olarak ele geçirilemiyorsa, yapılan taarruza karşı geliyorsa ve güvenlik görevlisine ateş açıyorsa silah kullanılabilir.
 • Silah kesinlikle öldürmek amacıyla kullanılmamalıdır. Yalnızca suçluyu etkisiz hale getirmek amacı taşır. Bu yüzden failin ayakları ya da vücudunun sağ kısmı gibi öldürücü olmayan bölgelerine ateş edilmesi gerekir.
 • Kalabalık bölgelerde silah kullanımından kaçınılması gerekir. Aksi halde olayla hiç ilgisi olmayan masum insanların zarar görmesine sebep olunabilir.
 • 14 yaşından büyük olmayan genç ve çocuklar üzerinde silah kullanılmamalıdır.
 • Amir izin vermedikçe toplu kuvvet olarak karşı çıkılan olaylarda silah kullanımından kaçınılmalıdır.

ZOR KULLANMA YETKİSİ OLARAK SİLAH BULUNDURMA

5188 sayılı kanunun 7. maddesinde silah kullanma zor kullanma yetkisi içinde son çare olarak ifade edilmektedir. Başka hiçbir çare kalmadığında, meşru müdafaa gerektiğinde ya da rehin alınan kişinin hayatı tehlike altına girdiğinde suçluyu öldürmeyecek şekilde ateş açılması yasalara uygundur.

Silah bulundurma mala karşı değil ancak cana karşı işlenen suçlarda geçerlidir. Cana karşı suç işlendiğinde ise kaçma, saldırganı etkisiz hale getirme ya da elindeki araçları kontrol altına alma gibi seçeneklerin hiçbiri mümkün değilken silah kullanılmasına izin verilmektedir. Yani saldırı ve tehdit ancak silah yoluyla uzaklaştırılabilecekse silah kullanımı yasaldır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATLI SİLAH ALABİLİR Mİ?

Taşıma ruhsatlı silah alabilmenin en önemli kuralı can veya mal güvenliğinin tehlike altında olmasıdır. Bu şart sağlanmadığı ve belgelerle kanıtlanmadığı takdirde hiçbir şekilde ruhsatlı silah alınamaz.

Canı ve malı koruyabilmek için silaha ihtiyaç duyulduğunu valilik makamlarına belgeler ile kanıtlayabilmek gereklidir. Valiliğin onay vermemesi halinde silah ruhsatı çıkarılamaz.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR Mİ?

Özel güvenlik görevlileri taşıma ruhsatlı silah almak için istenilen evrakları hazırlamalı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, jandarmaya ya da polis karakoluna teslim etmelidirler. Taşıma ruhsatlı silah almak için istenen belgeler;

 • Hem kendi kimliği hem de güvenlik görevlisi kimliği
 • Son altı ayda çekilmiş 4 fotoğraf
 • Silah ruhsatı almaya hiçbir engel olmadığına dair Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden alınacak sağlık raporu
 • Silah taşıma ruhsatı dilekçesi
 • Parmak izi belgesi
 • Silah taşıma ruhsatı harcının dekontu
 • Vergi Dairesi’nden alınacak 1000 TL’den az borcu olduğuna dair yazı

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK SİLAHI NEREDEN ALIR?

5188 silah kullanma yetkisi ile ilgili mevzuatta bu durum açıkça belirtilmiştir. Silahlı özel güvenlik silahı kim veriyor? Ateşli silahları özel güvenlik şirketleri temin etmezler. Özel güvenlik hizmeti ve koruma hizmeti için kullanılacak silahlar ve teçhizatlar, özel güvenlik ve koruma hizmeti veren kuruluşlardan veya kişilerden alınır.

ÖZEL GÜVENLİK HANGİ SİLAHLARI KULLANIR?

Özel güvenlik görevlileri otomatik ve yarı otomatik silahları kullanırlar. Şarjörlü yarı otomatik tabancalar Kanuni olarak tabir edilirler ve mandallıdırlar. Tetiğe her basmada bir tane mermi atan tabanca yarı otomatik, tetikte parmak basılı olduğu sürece şarjördeki tüm mermiler atan tabanca ise otomatik tabancadır. Tam otomatik tabancaya örnek olarak MP5 tabanca verilebilir. MP5 tabancaların yanlarında kol olur ve bu kol sayesinde ilk mermi fişek yatağına verilebilir.

ÖZEL GÜVENLİK SİVİLDE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR Mİ?

Silahlı güvenlik silah taşıyabilir mi? Silahlı özel güvenlik görevlisi görev alanı dışında, görev yaparken kullandığı silahı kullanamaz. Görevi bittiği anda tabancasını görev yerinde bırakır. Silahı çalıştığı kuruma ait olduğu için yalnızca nöbetin olduğu zamanlarda üniformalıyken ve görev alanı içindeyken silahı taşıyabilir.

Özel güvenlik görevlilerinin beylik tabancası gibi bir hakkı yoktur. Normal vatandaşlar için silah bulundurma ve taşıma prosedürü ne ise özel güvenlik görevlileri için de sivil halde durum aynısıdır.

Sonuç olarak özel güvenlik görevlileri ancak mecbur kaldıkça silahlı olarak görev yapabilirler. Korudukları kişi ya da kuruma yapılan saldırıları bertaraf etmek için diğer tüm yöntemler etkisiz kalıyorsa silahlı görev yapmaları gerekir.

Ancak silah kullanımından önce oluşan şartları çok iyi analiz etmeleri gerekir ve başka bir seçenek kalmadığı konusunda emin olmalıdırlar. Son olarak; güvenlik görevlisi görev yaptığı alandan çıktığında silahını kullanma yetkisini kaybeder. Silahını yalnızca görevli bulunduğu alan içinde kullanabilir.