Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları 5188 sayılı kanunda açık ve net olarak belirtilmektedir. 6136, 5237 ve 5271 sayılı kanunlarda da güvenlik görevlilerinin yetkilerine dair açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre;

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki Ve Sorumlulukları

Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları 5188

 • Korumakla ve güvenliğini sağlamakla sorumlu oldukları yerlere girmek isteyen kişileri duyarlı kapılardan geçirebilir ya da üstlerini dedektör yardımıyla arayabilir ve eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek suretiyle kontrol edebilirler.
 • Toplantı, konser, spor karşılaşmaları ve sahne gösterileri gibi farklı etkinliklerde kimlik kontrolü yapabilirler.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 127. Maddesine göre haklarında yakalama emri ya da mahkumiyet kararı çıkarılan kişileri yakalayabilir ve aramalarını yapabilirler.
 • Arama yapan kişi aranılan kişi aynı cinsiyetten olmalıdır. Erkek güvenlik görevlisi erkekleri, kadın güvenlik görevlisi ise kadınları arayabilir.
 • Doğal afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konut gibi olay yerlerine giderek inceleme yapma yetkileri vardır.
 • Kolluk görevlilerine haber vermek şartıyla arama sırasında suçlunun üstünden çıkan ve suç unsuru olan, delil sayılabilecek veya tehlike oluşturabilecek eşyaları suçlu kişiden emanet olarak alma yetkileri vardır.
 • Terk edilen ya da unutulan eşyaları emanete alma yetkileri vardır. İnsanların beden sağlıklarını olası tehditlerden korumak amacıyla zanlı kişileri yakalayabilirler.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. Maddesine göre suçlu kişileri yakalama yetkileri vardır.

Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, caydırıcılık unsuru çerçevesinde düzenlenirler. Bu sayede suç işleme oranının ve suç oluşma oranının azaltılmasını sağlamak amaçlanır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

 • Kimlik kartlarını herkesin görebileceği bir şekilde takmalıdırlar.
 • Görevlerini üniformalı olarak yapmak zorundadırlar. Üniformalarını yalnızca görev yaptıkları yerlerde giyebilirler.
 • Para taşıma gibi farklı hizmet alanlarında görev yapan güvenlik görevlileri, yalnızca para nakli sırasında yetkilerini kullanabilirler. Para aktarım işlemi tamamlandıktan sonra yetkilerini kullanamazlar.
 • Silahlı güvenlik görevlileri yalnızca görev alanları içinde ve kanunların belirlediği yetkiler dahilinde silahlarını kullanabilirler. Kanunlarda aksi belirtilmediği sürece silahlarını hiçbir şekilde görev alanı dışına çıkaramazlar.

Yetki ve Sorumluluklar Kurumdan Kuruma değişebilir. Örneğin Fırat Üniversitesi Özel Güvenlik Yetki ve Sorumluklar Yönetmeliği değişiklikler arz etmektedir. Kaynak

Sonuç olarak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanundaki hükümlere uygun olarak çalışırlar. Eğer hakarete ve saldırıya uğrarlarsa ya da can güvenliklerini tehlikeye edecek durumlarla karşılaşırlarsa  jandarmanın ya da kolluk kuvvetlerinin kimi yetkilerini kullanabilirler.