Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için temel şart, bir eğitim kurumuna kayıt olmak ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavlardan minimum 60 puan almaktır.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Her yıl 6 kez düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ile istedikleri kuruma müracaat edip çalışmaya başlayabilirler.

Kursa kayıt yaptıran her aday toplam 4 kez sınava girebilir. Bu sınavların hiçbirinde başarılı olamazsa kurs kaydını yenilemeli ve tekrardan eğitim almalıdır. Kursa kayıt olacak tüm kursiyerlerin sabıka kaydının bulunmaması gereklidir.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI 2022

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Azeriler, Türkmenler veya Kazaklar gibi kökeni Türk olan kişilerde oturma izni varsa T.C. vatandaşı olmaları gerekmez.
 • Adaylar ağır hapis cezası almamış olmalıdır.
 • Beden ve akıl sağlıkları yerinde olmalıdır. Mesleği yapmayı engelleyecek bedensel ve zihinsel kusurların bulunmaması gerekir.
 • Terör örgütleriyle hiçbir şekilde bağlantıları olunmamalıdır.
 • Yaş şartı 21’dir. Adaylar en az 21 yaşını doldurup 22 yaşından gün almış olmalıdırlar. Bu yaşın altındaki kişiler silahlı güvenlik görevlisi olamazlar.
 • Eğitim şartı en az lisedir. Lise mezunu olan adaylara silahlı eğitim verilebilir ve bu kişiler sınava girerek, sabıka kayıtları yoksa ilgili yerlerde mesleklerini yapabilirler.
 • Kursta 120 saat eğitim görürler. Bu da yaklaşık 17 gün sürmektedir.
 • Uygulamalı poligon eğitimi almaları gerekir.

Güvenlik Görevlisi Ne Kadar Maaş Alır?

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

İlk maddeler her iki grup için de geçerli olup silahsız özel güvenlik görevlilerinde yaş, eğitim ve kursta görülecek ders farklılıkları bulunmaktadır.

 • Yaş şartı 18’dir. Adaylar 18 yaşlarını doldurup 19 yaşından gün almış olmalıdırlar. Bu yaşın altındaki kişiler güvenlik görevlisi mesleğini icra edemezler.
 • Eğitim şartı en az ortaokuldur. 8 yıllık ortaöğrenimi bitiren ve diploma alan tüm adaylar, eğer sabıka kayıtları yoksa kurs kaydı yaptırabilir ve ardından sınava girebilirler.
 • Kursta 100 saat eğitim görürler. Bu da yaklaşık 13,5 gün sürer.

Silahlı ve silahsız temel eğitim derslerinde; Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları (20 saat), Güvenlik Tedbirleri (20 saat), Etkili İletişim (12 saat), Temel İlk Yardım (10 saat), Kalabalık Yönetimi (10 saat), Kişi Koruma (9 saat), Yangın Eğitimi (8 saat), Güvenlik Sistem ve Cihazları (5 saat), Genel Kollukla İlişkiler (4 saat) ve Uyuşturucu Madde Bilgisi (2 saat) dersleri bulunur. Silahlı güvenlik derslerinde ayrıca Silah Bilgisi ve Atış (20 saat) dersi bulunur.

BAYAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Bayan güvenlik görevlisi olmak için boy kilo şartı yoktur. Yukarıda saydığımız koşulların sağlanması yeterlidir.

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Silahsız özel güvenlik görevlileri okullarda, metrolarda, kreşlerde, stadyumlarda, otoparklarda ya da çeşitli işyerlerinde çalışabilirler.

Güvenlik Sertifikası Almak İçin Nereye Başvurulur?

Silahlı güvenlik kimlik kartını alanlar silahlı ve silahsız projelerde görev alabilirler. Ancak silahsız eğitim gören kişiler banka şubeleri gibi yüksek koruma gerektiren yerlerde çalışamazlar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Güvenlik görevlisi olmak için başvurulacak ya da gidilecek ilk yer size en yakın kurs merkezleridir. Yetkili kurslardan birine kayıt olmalı, gerekli eğitimleri almalı, sınava girmeli ve sınavdan geçer not almanız gerekir.