Özel Güvenlik nedir?: Kısaltması ÖGG olan özel güvenlik görevlisi; kişileri, kurumları ya da değerli varlıkları koruma görevini yapan kişilerin genel adıdır.

Özel Güvenlik Nedir tanımı

Özel güvenlik görevlileri, görevlerini layıkıyla yerine getirebilmek ve eksiksiz yapabilmek için iletişim, doğal afetler, patlayıcı maddeler, kişi güvenliği, güvenlik sistemleri ve araçları, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar ve kalabalıklar gibi konularda eğitim görürler. Bu eğitimler neticesinde belli sınavlara tabi tutulurlar. Sınavları başarıyla geçenler ÖGG olmaya hak kazanırlar.

ÖZEL GÜVENLİK NE İŞ YAPAR?

ÖGG’ler hem gerçek hem de tüzel kişilere ait yaşam, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi haklarının korunmasını sağlayan kişilerdir. Bunun yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin tüm hak ve hürriyetlerinin saldırıya uğramaması için, kamu güvenliğinin bir tamamlayıcı unsuru olarak çalışırlar.

TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK

Her ülke kendi yasaları çerçevesinde kanun koyucu, kanunları uygulayıcı, suç önleyici ve kamu düzenini sağlayıcı kişiler belirlemiştir. Bu kişiler ülkedeki güvenlik hizmetlerinden sorumludur. Ancak güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için emniyet mensuplarının yanı sıra hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Devletin güvenlik hizmetini oluşturan Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin toplumun her kesimine ulaşması zor olduğundan özel güvenlik görevlileri bu alandaki açığı kapatmak ve toplumsal huzuru sağlamak için eğitilirler ve ilgili yerlere yerleştirilirler.

Özel güvenlik görevlilerin yetki ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında ÖGG’ler güvenlik sektöründe hizmet vermektedir. Son yıllarda artan terör olayları nedeniyle savunma ihtiyacı artmış ve güvenlik önlemleri artırılmıştır. Bu bakımdan hem özel sektördeki hem de devlet kurumlarındaki ÖGG alımlarında büyük bir artış olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak ülke genelinde güvenlik sertifikası verme yetkisi olan kurs sayısı artmıştır.

Özel Güvenlik Ne Kadar Maaş Alıyor?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN AMACI NEDİR?

Özel güvenlik görevlisinin amacı korumakla ya da güvenliğini sağlamakla sorumlu oldukları alanlara ya da kişilere karşı yapılacak saldırıları önlemektir.

5188 NE DEMEK?

5188, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundur. Bu kanunda, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesine dair esas ve usuller yer alır. 5188 sayılı kanun; özel güvenlik izni verilmesi, bu hizmeti yapacak kişi ve kuruluşların ruhsat alması ve denetlenmesi ile ilgili hususları içerir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?

ÖZEL GÜVENLİK YANGINDA NE YAPAR?

Bir yangın sırasında özel güvenlik görevlisinin yapması gerekenler sırayla şu şekildedir;

  • ÖGG telaş yapmamalı ancak hızlı hareket etmelidir. Ortamdan birden çok kişi varsa, görev bölümü yapılmalı ve uygulamaya geçilmelidir.
  • Yangın ihbar düğmesine basılmalıdır. Eğer böyle bir düğme yoksa yükses sesle durumdan çevredikler haberdar edilmelidir.
  • İtfaiyeye telefon edilir. Bunun için eskiden 110 aranıyordu ancak artık tüm acil çağrılar için aranacak numara 112'dir.
  • ÖGG, daha sonra proje yetkilisine haber vermelidir.
  • Yangın merdiveni çıkış kapılarının kilidini açmalıdır.
  • Kurtarma ve tahliyeye yardım etmelidir.
  • Etrafta yanıcı madde görürse ortamdan uzaklaştırmalıdır.
  • Yangının daha fazla yayılmaması için ortamdaki kapıları ve pencereleri kapatmalıdır.
  • Görevliler ve itfaiye harici yangın bölgesine girişleri engellemelidir.

Sonuç olarak özel güvenliğin amacı toplumsal düzeni korumak ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olmaktır.